Politica

„Prietenii Pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”, două concursuri organizate de ISU şi Inspectoratul Şcolar

 COMUNICAT DE PRESĂ

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al Judeţului Giurgiu sprijină Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu în organizarea şi desfăşurarea etapei judeţene a concursurilor tehnico-aplicative cu elevi „Prietenii Pompierilor”  şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”.   

Concursul „Prietenii pompierilor” se va desfășura în data de 24.05.2019, ora 10:00 pe stadionul  „ DUNĂREA ” din municipiul Giurgiu. 

Fiecare cerc tehnico-aplicativ de elevi „Prietenii Pompierilor” participă la concurs cu un echipaj format din 10 elevi (un comandant şi opt concurenţi + o rezervă). Echipele de concurs pot fi constituite din băieţi (mixte) sau din fete. Vârsta minimă a elevilor este de 10 ani şi maximă de 15 ani, împliniţi până la data desfăşurării concursului.

Concursul are un caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor şi se organizează în scopul:

  • dezvoltării capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi al promovării aptitudinilor şi comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor;
  • formării şi dezvoltării la elevi a unor trăsături moral-volitive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, dârzenia, hotărârea, perseverenţa, cinstea, corectitudinea şi disciplina;
  • atragerii unui număr mare de elevi la desfăşurarea activităţilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor”.

Etapa judeţeană se desfăşoară, anual şi constă în susţinerea unei probe teoretice şi a două probe practice:

  1. Proba „Pista de îndemânare peste obstacole”; II. Proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole”.

 

Concursul „Cu viaţa mea apăr viaţa ” se va desfășura în data de 16.05.2019, ora 10:00 la Școala Gimnazială Nr. 10

Concursul cu tematică de protecţie civilă are caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv şi se organizează anual cu elevii, distinct pe următoarele niveluri:

–                     ciclul gimnazial – clasele V–VIII;  – ciclul liceal – clasele IX-XII.

Fiecare cerc tehnico-aplicativ de elevi „ Cu viaţa mea apăr viaţa ” participă la concurs cu un echipaj format din 4 elevi ( 3 concurenţi + o rezervă). Echipele de concurs pot fi constituite din băieţi (mixte) sau din fete. Vârsta elevilor fiind cuprinsă între 10-15 ani, pentru clasele V-VIII, respectiv 15-18 ani pentru clasele IX-XII împliniţi în anul calendaristic desfăşurării concursului.

Concursul cu tematică de protecţie civilă se organizează în următoarele scopuri:

–                     dezvoltarea capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu caracter exclusiv umanitar;

–                     cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte;

–                     adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul iminenţei producerii sau al apariţiei unei situaţii de urgenţă;

–                     formarea spiritului de solidaritate şi implicarea individuală sau în echipă în acţiunile de prevenire şi de intervenţie în situaţii de urgenţă.

Concursul constă în susţinerea unei probe teoretice şi a două probe practice.

–                     Proba nr.1Transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă pe   distanţa de 50m;

–                     Proba nr.2 – Deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu obstacole, contaminat.

 

COMPARTIMENTUL  INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

 

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Politica