Politica

Seminar despre „Integritatea și prevenirea corupției în sectorul public”

Consiliul Judeţean Giurgiu, în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie- Serviciul Judeţean Giurgiu au organizat astăzi seminarul cu tema „Integritatea și prevenirea corupției în sectorul public” la care au participat reprezentanții grupurilor de lucru de integritate din cadrul Consiliului Județean Giurgiu, instituțiilor subordonate și unităților administrativ teritoriale de pe raza județului Giurgiu, dar şi reprezentanţii Direcției Generale Anticorupție, Centrului de Resurse Juridice și Centrului de Cercetări Avansate în Management și Etică Aplicată.

Pe pagina de facebook a Consiliului Judeţean este prezentat în amănunt acest eveniment:

„Temele dezbătute au fost: managementul riscurilor de corupţie în Ministerul Afacerilor Interne, lobby-ul şi traficul de influenţă pe înţelesul profesioniştilor din administraţia publică, Sistemul de Management Anticorupţie la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice.

18582070_300053057106030_7656399008243761555_n

Comisarul şef de poliţie, şef al Serviciului Anticorupţie Giurgiu, Marius Gavrilă a declarat: „Îmi exprim speranţa că fiecare dintre dumneavoastră veţi atinge scopurile pentru care aţi venit la acest seminar. Ca reprezentant al Direcţiei Generale Anticorupţie vă pot spune că o să vă prezentăm bunele practici în ceea ce priveşte metodologia şi evaluarea, implementarea Strategiei Anticorupţie, cu speranţa că semnarul o să constituie un instrument de lucru util”.

La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Lucian Corozel le-a transmis celor prezenţi următoarele:
„Lupta anticorupţie nu reprezintă un scop în sine, ci este singurul instrument pe care împreună şi fiecare în parte îl putem folosi pentru obţinerea unei societăţi mai sigure şi mai dezvoltate din punct de vedere economico-social. Din această perspectivă, Consiliul Judeţean Giurgiu, în calitate de autoritate cu rol de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ, la nivelul municipiului şi judeţului Giugiu, asumând, recunoscând şi sprijinind toate principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie”.

18582222_300053163772686_3357370340825044367_n

Prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 a fost aprobată Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2016-2020, seturile de indicatori de performanţă, riscurile asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi sursele de verificare, inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, indicatorii de evaluare, precum şi standardele de publicare a informaţiilor de interes public.

Scopul SNA 2016-2020 este promovarea integrităţii, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional în vederea prevenirii corupţiei în România. Documentul are un caracter multidisciplinar şi este adresat tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile.

În vederea implementării Sistemului de management anticorupție la nivelul Consiliului Județean Giurgiu, conform prevederilor HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public la un grad sporit de performanță, coroborat cu prevederile Ordinului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Giurgiu are în implementare Protocolul de colaborare încheiat cu Direcția Generală Anticorupție, în vederea implementării de activități ce au drept obiectiv promovarea unor mesaje cu conținut informativ-preventiv anticorupție și pentru diversificarea canalelor de informare a societății civile.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Politica