Politica

O echipă de experți ai Băncii Mondiale a vizitat Centrul pentru persoane vârstnice din Oncești

Centrul pentru persoane vârstnice din Oncești, structură rezidențială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giugiu a primit joi, 17 noiembrie 2022,  vizita unei echipe a Băncii Mondiale formată din experți naționali și internaționali.

Scopul vizitei a fost acela de a colecta informații relevante de la reprezentanții instituționali locali cu privire la nevoile și serviciile sociale disponibile pentru persoanele vârstnice. Acțiunea se înscrie în cadrul proiectului de asistență tehnică realizat în prezent de echipa Băncii Mondiale din România  împreună cu Ministerul Muncii și Solidarității  Sociale privind asistența socială pentru persoanele vârstnice- “Acord de servicii de asistență tehnică rambursabile privind sprijinirea operaționalizării reformelor in domeniul protecției sociale in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P 178551).

Principalele teme abordate în cadrul discuțiilor purtate în cadrul  întâlnirii

s-au referit la standardele minime de cost și de calitate pentru serviciile de îngrijire pe termen lung, grila de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, monitorizarea și evaluarea serviciilor, colaborarea interinstituțională la nivel județean și local, potențialele soluții de reformă ale cadrului legislativ care guvernează asistența socială pentru persoane vârstnice. Opiniile și propunerile exprimate în cadrul  întâlnirii vor fi utilizate pentru a furniza recomandari tehnice Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru îmbunătățirea politicilor privind furnizarea serviciilor de îngrijire pe termen lung, cu scopul final de a produce o schimbare în bine în viața beneficiarilor.

Vizita echipei de experți a prilejuit de asemenea discuții cu specialiști ai Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C.  Giurgiu, Banca Mondială fiind  partener al D.G.A.S.P.C. Giurgiu  în cadrul proiectului “Modernizarea sistemului de evaluare a dizabilității din România; Giurgiu este unul din cele cele10 județe ale țării în care, în cadrul proiectului, se desfășoară activități pentru un studiu pilot care are în vedere validarea unor noi criterii medico-psiho-sociale, metodologii, instrumente și proceduri pentru evaluarea persoanelor adulte cu dizabilități. Cu acest prilej, experții au adresat mulțumiri   specialiștilor Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu dizabilități pentru implicarea voluntară în vederea identificării unor soluții care să fie aplicate în mod uniform la diversele provocări care pot să apară  pe parcursul implementării studiului pilot.

 

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Politica