Social

Masă rotundă privind prevenirea și combaterea violenței domestice  

Serviciile oferite victimelor violenței domestice, serviciile oferite agresorilor familiali dar și colaborarea interinstituțională în prevenirea și combaterea violenței domestice au constituit teme de analiză în cadrul mesei rotunde organizate în data de 5 octombrie 2022 în sala de ședinte a  Consiliului Județean Giurgiu.

Evenimentul a fost organizat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (A.N.E.S.), în calitate de promotor al proiectului Sprijin pentru Implementarea Convenției de la Istanbul în România, finanțat prin mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul Programului Justiție,  gestionat de către Ministerul Justiției .

La eveniment au participat Luminița Popescu,  secretar de stat, președinta A.N.E.S., manageri de proiecte din cadrul A.N.E.S., conducerea și reprezentanți ai Consiliului Județean Giurgiu și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, reprezentanți ai Poliției Județene, Serviciului de Probațiune, Direcției de Asistență Socială Giurgiu.

Activitatea  Centrului de consiliere pentru agresorii familiali din Giurgiu, serviciu social aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. Giurgiu, dat în folosință în urmă cu trei luni, serviciile sociale  oferite  de D.G.A.S.P.C. atât  victimelor  violenței domestice cât și agresorilor familiali  au  prilejuit discuții interactive, accentul fiind pus pe importanța implicării tuturor factorilor decizionali în vederea combaterii violenței domestice, întărirea colaborării interinstituționale și a dialogului dintre autoritățile și instituțiile cu atribuții în intervenția în acest domeniu, intervenția multidisciplinară în  astfel de cazuri.

De asemenea,  alte subiecte abordate în cadrul acestei întâlniri au fost cauzele  inaccesării serviciilor sociale de către victimele violenței domestice și rolul campaniilor de informare și conștientizare  pentru ca victimele violenței domestice să-și cunoască drepturile. În acest sens, au fost purtate discuții legate de necesitatea  organizării în județul Giurgiu a unor astfel de campanii și modalitatea în care mesajele pot ajunge la publicul țintă,  atât în localitățile în care numărul cazurilor raportate este mare  cât și în localități în care există probabilitatea să  fie cazuri de violență domestica  însă acestea nu sunt semnalate către autorități.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Social