Social

NOI FORMULARE TIPIZATE PENTRU ÎNCADRAREA COPIILOR CU DIZABILITĂŢI ÎN GRAD DE HANDICAP

Au fost aprobate noi criterii biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, prin Ordinul ministrului sănătăţii şi ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.1306/1883/2016, ordin care  a fost publicat în  Monitorul  Oficial.

Odată cu aceste reglementari legislative au fost modificate şi formularele tip pentru încadrarea copiilor în grad de handicap. Formularele care au suferit modificări sunt: fişa de evaluare psihologică, fişa medicală sintetică, fişa psihopedagogică (înlocuind traseul educaţional) şi anexa anchetei sociale –factori de mediu (document nou introdus). Formularele valabile sunt certificatul medical tip A5  şi ancheta socială.

“Pentru  cazurile copiilor cu dizabilităţi  ale căror dosare au fost planificate pentru reevaluare în cursul lunii ianuarie 2017, sau urmează să se prezinte pentru încadrare în grad de handicap la Serviciul de evaluare complexă si au completat vechile formulare, este necesară refacerea dosarelor prin completarea pe noile formulare, deoarece nu se  pot primi vechile formulare, motiv pentru care îi rugăm pe reprezentanţii legali ai copiilor să intre în posesia noilor formulare tipizate. Acestea pot fi obtinute  de la primăriile de domiciliu sau de la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu”, a  declarat Elvira Gavrilă, şef serviciu Serviciul de  Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Social