Administratie

Rectificări bugetare, sprijine financiare și lucrări de reabilitare, pe ordinea de zi a ședinței aleșilor județeni

Consilierii judeţeni se vor reuni, vineri, 18 noiembrie, de la ora 11.00, în cadrul unei şedinţe extraordinare. Pe ordinea de zi sunt 31 de proiecte de hotărâre.

Astfel, aleşii giurgiuveni vor vota o rectificare a bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2016.

De asemenea, pe ordinea de zi este şi un proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi dotare Muzeul Judeţean “Teohari Antonescu”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, dar şi un proiect privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Restaurarea şi valorificarea turistică a Ansamblului Arhitectural Schitu Strâmbu – Găiseni ”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.

Vor mai fi supuse dezbaterii şi votului proiecte privind repartizarea pe localități a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2016, alocarea a 150.000 de lei pentru manifestările legate de sărbătorile de iarnă, la Consiliul Județean, alocarea a 25.000 de lei pentru finanțarea cheltuielilor organizarea Zilei de 1 Decembrie, „Ziua Națională a României”, acordarea unor sprijine financiare. În atenția consilierilor județeni se află și aprobarea prețurilor medii la produsele agricole pentru 2017, aprobarea prețului mediu/tonă de masă verde obținută din exploatarea pajiștilor naturale, pentru anul 2017.

O veste bună este pentru medicii angajați la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, cărora urmează ca, în cazul în care aleșii județeni vor fi de acord, să le fie decontate cheltuielile pentru navetă la și de la locul de muncă.

Alături de acestea, pe ordinea de zi a ședinței de vineri mai sunt trecute următoarele proiecte:

-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Consolidare şi dotare Muzeul Judeţean TEOHARI ANTONESCU” şi a cheltuielilor legate de proiect
-Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 al Hotărârii nr.198 din 03.12.2015 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea cotei lunare de carburat pentru autoturismele din dotarea Consiliului Județean Giurgiu
-Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului pentru persoane Vârstnice Onceşti în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, precum şi aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei
-Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
-Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu
-Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al domnului Durbac Marin, director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţa a Persoanelor Giurgiu
-Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării şi repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi drumurilor judeţene DJ 411 Iepureşti-Clejani, DJ 504 Giurgiu-Putineiu, DJ 504 A Vieru-Gogosari, DJ 507 Giurgiu-Oinacu-Gostinu
-Proiect de hotărâre privind preluarea unui sector de drum din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
-Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a imobilului ,,Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Oinacu“, situat în Comuna Oinacu, aflat în domeniul Public al Județului Giurgiu
-Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.10/2012 a Consiliului Județean Giurgiu privind atestarea domeniului public al județului Giurgiu, precum și al municipiului Giurgiu, orașelor și comunelor din județul Giurgiu

-Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Judeţului Giurgiu şi Schitul Strâmbu, comuna Găiseni, judeţul Giurgiu, în vederea depunerii proiectului „Restaurarea şi valorificarea turistică a Ansamblului Arhitectural Schitu Strâmbu – Găiseni”
-Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al judeţului Giurgiu a bunurilor imobile realizate în cadrul proiectului “Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea Fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe”
-Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a bunurilor imobile prevăzute în anexa nr.1 şi în administrare a bunurilor imobile prevăzute în anexa nr.2, realizate în cadrul obiectivului de investiţii “Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea Fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe”

-Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.J. Giurgiu nr.88 din 21 octombrie 2016 cu privire la achiziţionarea Servicii de consultanță, denumite în continuare servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi soluţionarea contestaţiilor, în vederea atribuirii contractului de lucrari aferent obiectivului de investitii „Reabilitarea şi modernizarea DJ 603, Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)” -– rest de executat

-Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.J. Giurgiu nr.87 din 21 octombrie 2016 cu privire la achiziţionarea Servicii de consultanță, denumite în continuare servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi soluţionarea contestaţiilor, în vederea atribuirii contractului de lucrari aferent obiectivului de investitii „Reabilitare şi modernizare traseu rutier Gogoşari – Giurgiu, L = 12,187 km, compus din DJ 504 A:Gogoşari – Drăghiceanu – Izvoru – DJ 504 – 9,087 km şi DJ 504 Giurgiu – Vieru:3,100 km”– rest de executat

-Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
-Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Management Eficient pentru un Judeţ Curat”
-Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”
-Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.