Politica

Prefectura Giurgiu- Comunicat privind stadiul de pregătire a unităților de învățământ pentru anul școlar 2021-2022

În urma controalelor efectuate de către comisiile mixte de verificare a stadiului de pregătire al unităților de învăţământ din judeţul giurgiu pentru noul an şcolar 2021-2022, au fost centralizate datele din toate cele 187 de unităţi existente la nivel de județ, iar raportul final se prezintă după cum urmează:

Total unități de învățământ, dintre care: scenariul 1 – participare cu prezență fizică – 187

scenariul 2- participare in sistem online – 0

activități didactice online (justificat de infrastructură/resurse existente) – 0

cu activitatea suspendată – 0

Modul de asigurare al pazei:

proprie – 28

societăți specializate de pază – 5

mixtă – 3

fără – 151

responsabilitatea asigurării măsurilor de menținere a ordinii publice în proximitate:

Poliție – 162

Jandarmerie – 9

Poliție locală – 16

Asigurarea măsurilor organizatorice de funcționare a unităților de învățământ:

unități de învățământ cu probleme în funcționarea instalațiilor de încălzire – 5

unități de învățământ în care nu sunt asigurate măsuri igienico-sanitare – 0

unități de învățământ care nu au asigurate materialele de curățenie, igienă și dezinfecție – 11

unități de învățământ fără stocuri de rezervă cu materiale de protecție individuală – 29

unități de învățământ în care nu se poate asigura spațiu de izolare temporară – 2

Securitate la incendiu:

număr de clădiri – 295

autorizate – 15

neautorizate – 45

care nu fac obiectul autorizării – 235

echipate cu hidranți – 142

echipate cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare – 12

Total mijloace de transport școlar – 94

funcționale – 79

microbuze – 78

autobuze – 1

nefuncționale – 15

microbuze – 15

autobuze – 0

Medie efective zilnice angrenate în măsurile de menținere a ordinii publice/situații de urgență:

Poliția română – 62

Jandarmeria română – 22

Poliția locală – 8

IGSU – 2

Acțiuni de verificare a respectării normelor și măsurilor de protecție sanitară:

număr activități – 25

număr unități în care au fost identificate situații de neresp

ectare a măsurilor de protecție sanitară – 0

număr persoane identificate că nu respectă măsurile de protecție sanitară – 0

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Politica