Politica

Restaurarea și consolidarea Muzeului Județean Giurgiu, un proiect inițiat de Mina, la care Beianu va tăia panglica

La ultima conferință de presă, fostul președinte al CJ Giurgiu, Marian Mina, declara că  Dumitru Beianu va avea multe panglici de tăiat în mandatul său ca urmare a proiectelor începute de el.

Iată deja unul dintre ele, „ 2,5 milioane euro pentru dezvoltarea economico – socială a județului Giurgiu prin cooperare culturală în Spațiul Economic European”, proiect a cărui implementare a început cu data de 01.10.2020.

Este vorba de Restaurare, consolidare și dotare „Muzeul Județean Teohari Antonescu”. Proiectul este finantat prin Granturile SEE în cadrul Programului RO-CULTURA.
Durata de implementare a proiectului este de 43 luni.
Parteneri în acest proiect sunt: Fundația Amfiteatru (România), Morten Bruun (Norvegia)
Valoarea totală a proiectului: 11.855.745,05 lei (2.449.787,18 euro)
Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 9.483.739,24 (1.959.652,69 euro.

Muzeul Județean„Teohari Antonescu” este un reper al istoriei naționale și singurul muzeu istoric din județul Giurgiu.
Clădirea muzeului a fost construită în 1870 și ultima renovare a muzeului a avut loc în 1977. Restaurarea muzeului este o necesitate pentru comunitatea locală șiconstituie un obiectiv important al proiectului, dar nu este singurul obiectiv.
Pentru prima oara în istoria sa, autoritatea publică locală a județului Giurgiu, Consiliul Județean Giurgiu, va colabora în domeniul managementului cultural cu un partener din Norvegiași va beneficia de sprijinulși ajutorul unor profesioniști norvegieni pentru valorificarea și promovarea obiectivului cultural reprezentat de Muzeul Județean„Teohari Antonescu ”.
Beneficiile pentru comunitate:
 Copiii, școlarii și tinerii, elevi de liceu și familiile acestora din Giurgiu, inclusiv din categoriile defavorizate social (rromi,familii cu venituri modeste etc.) vor beneficia cultural și social de un mijloc modern de educare, dezvoltare a gustului pentru cultură și socializare în cadrul comunității, creșterea gradului de informare și culturalizare, prin intermediul vizitelor la muzeu, participării la activitățile cultural-artistice;
 turiștii români și străini care tranzitează singurul pod peste Dunăre între Giurgiu și Ruse vor putea practica turismul cultural; entitățile care oferă servicii conexe turismului (hoteluri, restaurante, societăți comerciale din zonă) vor beneficia economic de creșterea veniturilor din servicii și în final comunitatea locală va beneficia de dezvoltarea economică și socială rezultată din valorificarea patrimoniului cultural al muzeului.
 Instituțiile de cultură din județul Giurgiu (Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale, Teatrul „Tudor Vianu”, Biblioteca Județeană„I.A. Basarabescu”), instituțiile de învățământși școlile de arte din municipiul și județul Giurgiu, ONG culturale și instituții similare din spațiul european vor beneficia din punct de vedere cultural și social de o clădire restaurată, cu dotări moderne pentru a desfășura activități culturale și cultural-educative.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Politica